Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Implementatie

Implementatie

MGV is als communicatie stijl uitermate geschikt bevonden om begeleidingsgesprekken over gedrag succesvol te kunnen voeren, zodat klanten / patiënten / medewerkers gestimuleerd worden om te kiezen voor “gezond” gedrag.  De meeste hulpverleners hebben al een aantal vaardigheden verworven door eerdere trainingen en ervaring. Deze aanwezige ervaring wordt ten alle tijden als uitganspunt benut. 

Volgens het internationale netwerk van trainers (MINTinc) is er vaak een training van ongeveer 6 dagdelen noodzakelijk om de basisvaardigheden (reflectief luisteren, affirmaties geven, ontlokkende vragen stellen, verandertaal herkennen etc.) eigen te maken. En in mijn eigen ervaring is dit tijdsbestek ook nodig om bewustzijn te creëren op het belang van de passende attitude. 

Trainingen vragen naast het behandelen van de theorie ook het doen van ervaringsgerichte oefeningen. Door vervolgens ook in de eigen praktijk aan de slag te gaan met de opgedane inzichten, kun je het leereffect nog verder vergroten. Tussentijdse opdrachten bestaan vaak uit het lezen van inspirerende boeken, het evalueren van eigen gesprekken a.h.v. een korte vragenlijst en het inzetten van een soort “buddy-systeem” In een dergelijk buddy-systeem helpen deelnemers elkaar in het werk om de toepassing van nieuwe vaardigheden te vergemakkelijken. 

Wat in een situatie het meest passend is kan besproken worden in een vrijblijvend intakegesprek. Vanuit de specifieke wensen en verlangens kan dan een offerte worden opgemaakt, die vorm geeft aan het trainingstraject en het meeste garantie geeft op daadwerkelijke verandering in gedrag. Zowel van coach / hulpverlener / consulent als ook van de klant / patiënt / medewerker.  

 

Hieronder een voorbeeldtraject 

Sessie 1; is de basisbijeenkomst van een dag waarin gedragsmodellen, houdingsaspecten van de hulpverlener en het wakker maken van de hulpvraag centrale thema’s zijn. Indien mogelijk zal tijdens deze eerste sessie ook al aandacht worden besteed aan weerstand. In de vervolgsessies zal specifieker worden ingegaan op de uitdagingen die de diverse hulpverleners tegenkomen in de dagelijkse praktijk. 

Sessie 2 : is een verdiepingsbijeenkomst waarin deelnemers al enigszins hebben kunnen oefenen en experimenteren met MGV, met de nadruk op houding en luistervaardigheden. In deze sessie zullen de uitspraken, die men verzameld heeft in de praktijk, leidend zijn. Zowel uitspraken van weerstand als de diverse wensen zullen aan bod komen. 

Sessie 3; is het moment waarop de nadruk zal liggen op het herkennen van verandertaal en hier op een effectieve manier op reageren. Tevens zal het ontlokken van verandertaal volop aandacht krijgen; welke vragen helpen de ander om op een positieve manier door te pakken op de ingezette verandering.

 

Voorafgaand aan de eerste sessie zal elke deelnemer gevraagd worden om voor te bereiden door te lezen uit het gekozen studiemateriaal en een korte vragenlijst in te vullen. Ook gedurende het traject wordt van de deelnemer verwacht het boek als naslagwerk en studiemateriaal te benutten. Daarnaast zal de groep deelnemers in 2 tallen (buddy-systeem) worden verdeeld. Deze 2 tallen zullen tussentijds oefengesprekken met elkaar voeren om het geleerde direct in de praktijk te brengen en feedback van elkaar te kunnen ontvangen. Zo zal het werken met elkaar vooral gericht zijn op oefenen en ervaren en zal de theorie op de achtergrond ondersteunend zijn.

Gedurende alle trainingsmomenten zal leren door ervaren de basis zijn.

terug naar overzicht

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren