Borging

Borging

In onderzoeken naar het uitoefenen van de MGV stijl komt naar voren dat het aanleren van motiverende vaardigheden veel oefening en feedback vraagt. Regelmatig horen we van hulpverleners dat ze na het volgen van een MGV training, enthousiast en vol goede moed terugkeren naar de werkvloer en dan ervaren dat ze de stijl nog onvoldoende eigen hebben gemaakt. Sommigen laten het geleerde voor wat het is en behandelen de patiënten of klanten zoals ze voorheen gewend waren. Anderen proberen op eigen kracht toch (een deel van de) motiverende gesprekstechnieken toe te passen. Door bijvoorbeeld boeken te lezen en op internet voorbeeldgesprekken te bekijken. Toch blijft er dan vaak een behoefte aan feedback op eigen handelen.

Daarnaast is het ook van belang dat er ruimte in de organisatie wordt gemaakt om met nieuw gedrag te experimenteren.

 

In een borgingstraject wordt dan ook uitgegaan van de specifieke situatie in de organisatie. Het kan zijn dat er gekozen wordt voor begeleide intervisie, waarin situaties met patiënten / cliënten gezamenlijk onder de loep worden genomen. Of dat een thema van MGV tijdens een intervisie sessie extra aandacht krijgt.

Ook kan gekozen worden voor ‘coaching on the job’. Dit houdt in dat een ervaren coach meeloopt met de hulpverlener / consulent in de dagelijkse praktijk. De gesprekken die gevoerd worden, worden na het contact besproken en met de inzichten uit deze bespreking kan de desbetreffende persoon dan weer het volgende contact vormgeven.

 

Het blijft dus ten alle tijden maatwerk, specifiek gericht op het in de vingers krijgen van de stijl Motiverende Gespreksvoering, waarmee uiteindelijke verbindend communiceren een vanzelfsprekendheid wordt.

 

terug naar overzicht