Intervisiebegeleiding

Intervisiebegeleiding

Van Hoeve Trainingen kan intervisie bijeenkomsten begeleiden. Intervisie is een vast onderdeel in de meeste programma’s, zodat theorie en praktijk daadwerkelijk gecombineerd worden. Deze sessies zullen zich richten op het optimaliseren van het professionele contact tussen de coach/consulent/hulpverlener en de medewerker/cliënt. Tevens kan het contact tussen consulenten/coaches/hulpverleners onderling en met een leidinggevende onder de loep worden genomen. Doel van de intervisie is om verbindend communiceren te borgen in de dagelijkse praktijk en vooral te leren van elkaar, waarbij optimale samenwerking het streven is.

Er zal gebruik worden gemaakt van o.a. het gedachtegoed van Motiverende Gespreksvoering.
Uitgaande van de ingebrachte casuïstiek kan ingespeeld worden op lastige situaties. Dit kan in de
vorm van een opgenomen gesprek of een uitgeschreven casus, maar natuurlijk ook vanuit een
ingebrachte vraag. Er zijn diverse methoden (onderlinge consultatie, roddelmethode etc.) te
benutten, afhankelijk van de ingebrachte thema’s. De thema’s worden ingebracht door de
individuele deelnemers. Elke sessie duurt ongeveer 3 uur en de groepsgrootte is maximaal 6 personen.

terug naar overzicht