Teamcoaching

Teamcoaching

Er zijn tegenwoordig maar weinig echt solistische functies. In organisaties werken de meeste
mensen in teams, soms multidisciplinaire teams en soms teams van gelijkgestemden. De wens
van de meeste managers is dat dit team zo zelfstandig mogelijk opereert, goede resultaten
haalt en vooral optimaal samenwerkt.

  • Maar wat is dat eigenlijk: een optimale samenwerking?
  • Wie neemt welke rol op zich in het systeem?
  • Werken de geijkte patronen nog wel of is er dankzij een veranderende tijd ook een
    andere rolverdeling in het team nodig?
  • Stemmen de teamgenoten zich goed op elkaar en hun taak af?
  • Komt iedereen afspraken ook na en hoe spreek je elkaar aan op niet-nagekomen
    afspraken?

Tijdens een traject van enkele sessies in teamverband kunnen, met behulp van de paarden,
antwoorden gevonden worden op dergelijke vragen. Door de inzet van de spiegel van het
paard, wordt de feedback op communicatie (ook non-verbaal), samenwerking en
doelgerichtheid confronterend eerlijk. Paarden liegen niet en geven terug wat er speelt onder
het oppervlak. Je krijgt direct de mogelijkheid om met een kleine verandering in houding,
communicatie en teamsamenstelling het effect van die verandering te ervaren. En natuurlijk zorgen
we ervoor dat de opgedane inzichten in de afronding van het traject vertaald kunnen worden
naar de werkvloer.

Ervarend leren in optima forma.

Voor dergelijke trajecten wordt regelmatig samengewerkt met ervaren paardencoaches, die
net als ik ook zijn opgeleid in werken vanuit het Horsedream concept
(http://www.eahae.com/countries.html)