Over Melanie

Over mij

Ik werk nu, na een periode in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, sinds 2006 als zelfstandig trainer. Ik geef veel trainingen over communicatie en gedragsverandering. Vooral aan groepen hulpverleners in de gezondheidszorg. Altijd vanuit verwondering, werkend met een open blik en zonder oordeel. In mijn beleving is dit ook wat ik met paardencoaching doe; mensen een (oordeelloze) spiegel geven. Soms is dat heel confronterend en tegelijk altijd heilzaam, mits de cliënt wil kijken. Ik streef naar een zo veilig mogelijk omgeving om meer van jezelf in beeld te krijgen.

Mijn energie gaat stromen van contact, oprecht contact met mezelf en met anderen.

Het gaat in mijn leven en werk om dingen doen waar ik energie van krijg. Wanneer ik bij deelnemers aan trainingen en coachingsessies kwartjes zie vallen; als mensen plotseling zichzelf weer herinneren of hervinden, dan bloei ik op. Als hulpverleners merken dat als ze minder hard gaan werken er ruimte ontstaat bij de cliënt. En dat daarmee het contact intenser en oprechter wordt. Als teams en organisaties gebruik gaan maken van elkaars verschillen in plaats van vast te lopen in onbegrip. En dat de samenwerking dan weer veilig en stimulerend voelt.

Dat is wat ik nastreef in training, coaching en de begeleiding van teams. Paarden kunnen daar een heel ondersteunende rol in spelen. Soms blijven in taal aspecten uit beeld; door te werken met paarden kijk je voorbij de woorden. Ervarend leren in optima forma

Door vanuit verwondering te kijken naar processen tussen mensen en tussen mens en paard kunnen er inzichten ontstaan, die uitblijven als je vastzit in routine en de dagelijkse hectiek.

Werkwijze

Bij trainingen of coaching door Van Hoeve Trainingen leer je hoe je gedrag dat niet in je voordeel werkt, kunt veranderen bij jezelf. En je leert hoe je gedragsverandering kunt stimuleren bij anderen.

Iedere deelnemer formuleert aan het begin van de training of coaching  persoonlijke leerwensen. Deze doelen maken de training of coaching tot een eigen, persoonlijk ontwikkeltraject. Je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en je weet na afloop precies welke stappen je nog wilt zetten in je ontwikkeling. Ook bij teambegeleiding bepaalt het team het stipje op de horizon en gedurende het traject blijven we met elkaar die toekomst visie in beeld houden

Gedrag blijvend veranderen lukt als je de meerwaarde van nieuw, ander gedrag zelf voelt. Bij Van Hoeve Trainingen leer je daarom door te ervaren. Je brengt de theorie meteen in de praktijk tijdens de vele ervaringsgerichte oefeningen. In de tijd tussen de sessies breng je wat je leert meteen op het werk in de praktijk. Zo is het effect van wat je leert nog groter. Melanie van Hoeve werkt doelgericht en op respectvolle wijze samen met cursisten en teamleden. Je krijgt treffende en functionele feedback. Van Hoeve Trainingen herken je aan de persoonlijke, betrokken, praktische, heldere en motiverende aanpak.

In elk traject wordt ook aandacht besteed aan het borgen van de het geleerde in de dagelijkse praktijk, niet om alles weer terug te stoppen in een vast stramien, maar wel om resultaten te kunnen boeken. Coaching on het job en begeleide intervisie behoren tot de mogelijkheden.

Paarden

Ik werk met een aantal paarden die beschikbaar zijn op de stal waar ook mijn eigen paard staat. Al deze paarden zitten goed in hun vel en krijgen liefdevolle aandacht van hun eigenaren. En wat me elke keer weer raakt is dat elk paard er zo voor open staat om te helpen. Om die liefdevolle spiegel te bieden, waardoor mijn cliënten een vervolgstap in hun eigen ontwikkeling kunnen maken.

Locatie

Je bent van harte welkom bij Evie en de andere coachpaarden waar ik mee werk in Haastrecht (Zuid Holland). Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om op locatie te komen voor een workshop of een coaching met eigen paarden. Het mooie van paarden is namelijk dat ze niet speciaal opgeleid hoeven te zijn als coachpaard. Elk paard spiegelt van nature. Het is aan mij als coach om die feedback passend te vertalen naar de situatie die voorhanden is.