Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

In de huidige maatschappij is het van groot belang om in de organisatie mee te bewegen
met allerhande ontwikkelingen. Zo wordt van hulpverleners verwacht dat ze zich ontwikkelen tot coachende hulpverleners, waarbij de rol van expert minder prominent wordt. Zijn ontwikkelingen op het vlak van bijvoorbeeld Positieve Gezondheid en leefstijlcoaching aan de orde van de dag.

Vaak worden projectgroepen opgestart om diverse
veranderingen te begeleiden. In dat soort situaties kan het prettig zijn om een externe
procesbegeleider in te schakelen die niet op inhoud gaat meediscussiëren. Die met diverse
werkvormen het gesprek onderling op gang weet te houden en de rode draad kan bewaken.

Mochten er dergelijke vragen spelen in je organisatie, dan is Van Hoeve Trainingen bereid
om mee te denken. Op die manier kan de projectgroep zich richten op de inhoud en het proces loslaten.

Mogelijke vragen zijn:

  • Wat doen we met de verschillende interpretaties van werknemers over taken en
    verantwoordelijkheden?
  • Hoe zorgen we dat we de kernwaarden uit onze missie meer laten leven; dat het niet
    alleen loze woorden blijven?
  • Hoe creëren we draagvlak op de werkvloer als de beslissing op management niveau
    al gemaakt is?

terug naar overzicht