Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit

In de trainingen over persoonlijke effectiviteit staat naar binnen kijken centraal. Toch ben je
er dan nog niet, want van navelstaren zal niemand groeien. Het gaat over het in beeld brengen
van ieders eigen (kern)kwaliteiten, competenties en gedragsstijlen. Vervolgens neem ieder zichzelf
altijd mee in het contact met de omgeving. Hoe zet je daar je kwaliteiten in? Hoe weet je
mindere kanten van jezelf te verbloemen en is dat verbloemen nog wel effectief?

Tijdens de training Persoonlijke Effectiviteit van Van Hoeve Trainingen worden deelnemers zich meer
bewust van eigen gedrag en het effect ervan op derden. Vanuit dit besef kan
gedragsrepertoire uitgebreid worden, waardoor functioneren effectiever wordt en samenwerking soepeler verloopt.

Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Deze vragen stelt Melanie je graag tijdens de trainingen die op
maat worden afgestemd.

Als resultaat van een dergelijke training kennen deelnemers hun eigen gebruiksaanwijzing en realiseren zich dat ieder een andere gebruiksaanwijzing heeft. Door dit weten kunnen bewuster keuzes gemaakt worden, wordt pro activiteit aangewakkerd en wordt het beïnvloedend vermogen vergroot. De organisatie wordt een omgeving waar professionals met diverse achtergronden en gebruiksaanwijzingen kunnen excelleren.

terug naar overzicht