Inspiratie

Motiverende Gespreksvoering is een communicatiestijl die hulpverleners in staat stelt om de ander te begeleiden naar nieuw gedrag. Niet door zelf hard aan het werk te gaan, maar juist door de ander zijn eigen redenen en mogelijkheden voor veranderen te laten ontdekken. Houdingsaspecten zijn hierin cruciaal.

Een inspiratie sessie duurt ongeveer 1-2 uur en hierin krijgen deelnemers de ruimte om op interactieve wijze kennis te maken met de stijl MGV. Een dergelijke sessie past goed als workshop tijdens een congresdag of als kick-off tijdens een traject over verandering / zelforganisatie / Positieve Gezondheid / etc. En ook online kan deze sessie ingepland worden.

Thema’s die aan bod zullen komen zijn:
- Spirit (belang van passende houding van de hulpverlener)
- Processen (waaraan besteed je aandacht tijdens een consult)
- Vaardigheden (op welk moment zet je welke gesprekstechniek in voor een optimaal effect)
- Ambivalentie (hoe herken je ambivalentie en hoe onderzoek je dit)

De diverse thema’s zullen aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen de revue passeren.
Elke deelnemer zal handvatten aangereikt krijgen die de volgende dag direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Als follow up kan men inschrijven voor een literatuurlijst, zodat de personen die geïnspireerd zijn geraakt verder kunnen leren via boeken en internet. Natuurlijk is het ook mogelijk om een vervolgtraining af te spreken.

terug naar overzicht