Individueel

Individueel coachtraject

Groeien vindt alleen plaats in een veilige en vertrouwde omgeving, waarin nieuw gedrag getest mag worden.
Veiligheid begint met een klik tussen jou en je coach. Een vrijblijvend intakegesprek is de manier om te ervaren
of die klik er is. Zonder klik, geen traject!

Elk traject bevat een aantal fasen:

  • samen een doel vaststellen;
  • samen de actuele situatie in beeld brengen en onderzoeken welke verschillende mogelijkheden er zijn om je doel te bereiken;
  • samen besluiten welke actie en/of verdere ondersteuning nodig is.

Met behulp van de paarden werk ik graag met het model IK met PK; meer innerlijke kracht met paardenkracht.
Dit model is gebaseerd is op ACT (Acceptance en Commitment Therapy) en ontwikkeld door
Wendela den Tonkelaar (CVPC.nl). Via diverse oefeningen met het paard (vanaf de grond) krijgen we beeld
van welke kwaliteiten en valkuilen voor jou van belang zijn in je dagelijkse handelen. Dit inzicht in jezelf is de
eerste stap van het model. Vervolgens gaan we verder naar verbinding met jezelf , deels door de ervaringen
met het paard en die spiegel te benutten, als ook door oefeningen uit het werkboek te maken.
Die vergemakkelijken de vertaling van de opgedane inzichten naar de praktijk van je dagelijks leven
De laatste sessies richten zich op toewijding aan jezelf. Daarbij staan belangrijke persoonlijke waarden
centraal als jouw kompas voor de te maken keuzes. Dit traject gaat uit van 6 sessies.